Základní informace

POZOR ZMĚNA OD NEDĚLE 27. PROSINCE 2020

S účinností od 27. prosince 2020 je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Lipníka to i s kůrem a sakristií dělá maximálně 15 věřících.

Bohoslužeb se mohou účastnit ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena
a jimi pozvaní hosté do celkového počtu 15 osob. Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu.

U svateb a pohřbů je nově povolena účast  maximálně 15 osob. 

Pro věřící brněnské diecéze platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Je možné a doporučené sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe, které je vysílají každý den).

Mše svaté můžete sledovat i online přes tento odkaz MseOnline.cz

Aktuální informace ohledně
omezení sledujte  zde
Usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 zde

Vítejte na webových stránkách farnosti Lipník. Najdete zde všechny podstatné informace o životě v naší farnosti, pořad bohoslužeb, kalendář nadcházejících akcí a důležité kontakty.

Do oblasti farnosti Lipník spadají 4 obce – Klučov, Lipník, Ostašov a Petrůvky. Farní kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém probíhají pravidelné bohoslužby, se nachází v Lipníku.