Pořad bohoslužeb

Farní kostel sv. Petra a Pavla v Dalešicích

neděle vždy v 9:30
čtvrtek zimní období v 17:00
  letní období v 18:00

Změna je vyhrazena. Vždy aktuální pořad bohoslužeb sledujte
v rubrice „Ohlášky ke stažení.“

Kaple Panny Marie Bolestné ve Slavěticích

sobota (s nedělní platností) zimní období v 17:00
jedenkrát za měsíc – vždy druhá sobota v měsíci letní období v 18:00

Bohoslužby v okolí

Valeč – kostel Povýšení sv. Kříže neděle v 8:00, úterý a pátek v 17:00 (zima) nebo 18:00 (léto), středa v 8:00
Lipník – kostel sv. Jana Křtitele neděle v 11:00, středa v 17:00 (zima) nebo 19:00 (léto)

Při vyhledávání bohoslužeb ve vzdálenějším okolí můžete využít např. webových stránek www.ibohosluzby.cz.