Základní informace

 


ZMĚNA OPATŘENÍ OD 22. BŘEZNA 2021

Od pondělí 22. března opět  platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Dalešic to i s kůrem, oratoří a sakristií dělá maximálně 20 věřících. Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Přednost účasti na bohoslužbách mají ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.

V rámci větší spravedlnosti budou na Velikonoce všichni farníci, kteří se za normálních podmínek pravidelně účastní bohoslužeb, rozděleni do skupin. V ohláškách pak bude u každé mše svaté i velké písmeno či písmena abecedy. Kdykoliv pak v ohláškách uvidítě písmeno vaší skupiny, je to znamení, že můžete přijít na mši svatou. Toto rozdělení se týká Velikonoc a následujícíh nedělí či slavností.  Ve všední den to bude jinak. 

U svateb a pohřbů je i nadále  povolena účast  15 osob. 

Pro věřící brněnské diecéze platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Je možné a doporučené sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe, které je vysílají každý den).

Mše svaté můžete sledovat i online přes tento odkaz MseOnline.cz

Odkaz na opatření  zde

Mimořádné opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 zde

Vítejte na webových stránkách farnosti Dalešice. Najdete zde všechny podstatné informace o životě v naší farnosti, pořad bohoslužeb, kalendář nadcházejících akcí a důležité kontakty.

Do oblasti farnosti Dalešice spadají 3 obce – Dalešice, Slavětice a Stropěšín. Farní kostel sv. Petra a Pavla se nachází v Dalešicích. Tam probíhají bohoslužby pravidelně. Ve Slavěticích je pak kaple Panny Marie Bolesné, kde jsou mše jednou měsíčně. V ostatních kaplích pravidelné bohoslužby nejsou. V Dalešicích je kromě kostela ještě kaple sv. Kříže a ve Stropěšíně pak kaple Nanebevzetí Panny Marie.