Letní tábor pro mladší děti ve Štítarech 2020

Letní tábor pro mladší děti se uskuteční v termínu 26. 7. – 1. 8. 2020 na táborové základně Junior ve Štítarech. Jedná se o krásné místo přímo u Vranovské přehrady.

Tábor je určen dětem, které už chodí do školy, ve věku od 6 do 13 let. Cena činí 1 500 Kč a platit se bude v hotovosti v den příjezdu na tábor. 

Přihlášku je možné podat nejpozději do 5. 7. 2020, případně do naplnění kapacity tábora.

Hlavní vedoucí je Ing. Hana Chalupová, na kterou se můžete obrátit s jakýmikoliv dotazy. Kontakty jsou následující: tel. 777 298 732, email: taborstitary@seznam.cz.

Pro přihlášení dětí můžete využít kteréhokoliv z následujících způsobů:

 • Zaslání naskenované přihlášky na email: taborstitary@seznam.cz.
 • Zaslání vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Římskokatolická farnost Valeč, Valeč 3, 675 53.
 • Osobní podání přihlášky panu faráři ve Vaší farnosti.
 • Vyplnění elektronické přihlášky, kterou najdete níže.

Na stránkách postupně najdete všechny důležité informace (formuláře, seznam věcí na tábor atd.).

Posudek_o_zdravotní_způsobilosti_dítěte_2020
Prohlášení zákonného zástupce dítěte_2020
Vybavení účastníka Letního farního tábora ve Štítarech 2020

Nyní si můžete stáhnout pozvánku i s přihláškou, a to zde: pdf / doc

Eletronická přihláška

  Jméno a příjmení dítěte

  Datum narození

  Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)

  Zdravotní pojišťovna

  Zájmy

  Plavec/neplavec

  Oblíbené jídlo

  Počet sourozenců

  Předchozí táborové zkušenosti

  Jména rodičů (zákonných zástupců)


  Kontaktní telefon


  Kontaktní email

  Zdravotní i jiná omezení / léky

  Dietní opatření

  Léky

  Alergie

  Pohybová omezení

  Jiné

  Další kontaktní adresa a telefon (kam a na koho je možné se obrátit v případě, že rodiče budou během tábora mimo domov)

  Velikost trička

  Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů. Souhlasím s tím, aby pořadatel zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videí pořízených v rámci tábora.

  Souhlasím s výše uvedeným