Letní tábor pro mladší děti ve Štítarech 2024

Letní tábor pro mladší děti se uskuteční v termínu 28. 7. – 3. 8. 2024 na táborové základně Junior u Štítar. Jedná se o krásné místo přímo u Vranovské přehrady.

Tábor je určen dětem, které už chodí do školy, ve věku od 6 do 13 let. Cena činí 1 700 Kč a platit se bude v hotovosti v den příjezdu na tábor. Sleva 200 Kč pro každého dalšího sourozence.

Přihlášku je možné podat nejpozději do 23. 6. 2024. Po naplnění kapacity budou další zájemci zařazeni do seznamu náhradníků.

Hlavním vedoucím je Šimon Kovář, na kterého se můžete obrátit s jakýmikoli dotazy. Kontakty jsou následující: email: taborstitary@seznam.cz, telefon: 777 367 343.

Pro přihlášení dětí můžete využít kteréhokoli z následujících způsobů:

  • Zaslání naskenované přihlášky na email: taborstitary@seznam.cz.
  • Zaslání vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Římskokatolická farnost Valeč, Valeč 3, 675 53.
  • Osobní podání přihlášky panu faráři ve Vaší farnosti.
  • Vyplnění elektronické přihlášky na https://forms.gle/d6iA5CCPw4aRsKXV8

Na tomto místě najdete všechny důležité informace a dokumenty:

  • Přihláška pdf / doc
  • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte pdf / doc
  • Prohlášení zákonného zástupce dítěte pdf / doc
  • Vybavení účastníka tábora pdf / doc
  • Tabulka s rozměry triček pdf
  • Plakát pdf