Letní tábor v Orlických horách 2021

I letos se uskuteční tradiční letní tábor v Jamné nad Orlicí.  Tentokrát se bude konat opět v srpnovém termínu, a to od 8. 8. do 21. 8. 2021. Tábor je určen pro děti a mládež ve věku od 9 do 18 let . Cena pobytu činí 3300,- Kč. Pro přihlášení dětí můžete využít kteréhokoliv z následujících způsobů:

 • Zaslání naskenované přihlášky na email: lft2017@seznam.cz.
 • Zaslání vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Římskokatolická farnost Valeč, Valeč 3, 675 53.
 • Osobní podání přihlášky ve Vaší farnosti.
 • Vyplnění elektronické přihlášky, kterou najdete níže.

Na tomto místě si budete moci postupně stáhnout všechny potřebné formuláře:

 • Přihláška (docx/pdf)
 • Lékařské potvrzení
 • Prohlášení rodičů
 • Seznam potřebných věcí

Formuláře jsou k dispozici také v kostele nebo na faře.

Přihláška je platná až po zaplacení zálohy ve výši 1 800 Kč, kterou je třeba zaslat na bankovní účet farnosti Valeč, číslo účtu: 168022115/0300, zpráva pro příjemce: LFT + jméno účastníka. Zálohu s přihláškou přijímáme do 15. června 2021.

Doplatek ceny za pobyt (1 500 Kč), lékařské potvrzení a prohlášení rodičů budeme vybírat až při nástupu do autobusu.

Eletronická přihláška

  Jméno a příjmení dítěte

  Rodné číslo

  Zdravotní pojišťovna

  Adresa trvalého bydliště

  PSČ

  Zákonný zástupce

  Telefon

  E-mail

  Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením celé platby (záloha předem + doplatek u nástupiště). Veškeré informace k přihlášení a platbě jsou uvedené v instrukcích výše. Odesláním stvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, instrukce pro přihlášení, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře. Souhlasím s tím, aby pořadatel zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora.

  Souhlasím s výše uvedeným