Postní aktivita

Protože letos prožíváme rok svatého Josefa, můžeme se nechat v rámci postní doby inspirovat právě tímto světcem. Dvakrát týdně, vždy ve středu a v neděli, bude možné odkrýt myšlenku, která je spojena se svatým Josefem. A navazovat bude vždy úkol nebo výzva, určená pro toto postní období. Postupně pak budeme moci odkrýt obraz, který bude zpočátku ukrytý.