Tábor pro mladší děti ve Štítarech

Letní tábor pro mladší děti se uskuteční v termínu 30. 7. – 5. 8. 2017 ve Štítarech. Pro přihlášení dětí můžete využít kteréhokoliv z následujících způsobů:

 • Zaslání naskenované přihlášky na email: stitary2017@seznam.cz.
 • Zaslání vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Římskokatolická farnost Lipník u Hrotovic, Valeč 3, 67553.
 • Osobní podání přihlášky ve Vaší farnosti.
 • Vyplnění elektronické přihlášky, kterou najdete níže.

Na tomto místě si můžete stáhnout přihlášku, která je k dispozici také v kostele nebo na faře. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na email: stitary2017@seznam.cz, případně na kontakty administrátora farnost, otce Michala Sekničky (lipnik@dieceze.cz, 607 767 983).

Elektronická přihláška

  Jméno a příjmení dítěte

  Rodné číslo

  Zdravotní pojišťovna

  Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ)

  Jméno zákonného zástupce

  Kontaktní telefon

  Kontaktní email

  Zdravotní i jiná omezení / léky

  Další kontaktní adresa a telefon (kam a na koho je možné se obrátit v případě, že rodiče budou během tábora mimo domov)

  Velikost trička

  Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů. Souhlasím s tím, aby pořadatel zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora.

  Souhlasím s výše uvedeným