Tábor pro starší děti v Orlických horách

Letní tábor pro starší děti se letos uskuteční v termínu 16. – 29. 7. 2017 v Jamné nad Orlicí. Cena pobytu činí 2600,- Kč. Pro přihlášení dětí můžete využít kteréhokoliv z následujících způsobů:

 • Zaslání naskenované přihlášky na email: lft2017@seznam.cz.
 • Zaslání vytištěné přihlášky obyčejnou poštou na adresu: Římskokatolická farnost Dalešice, Valeč 3, 67553.
 • Osobní podání přihlášky ve Vaší farnosti.
 • Vyplnění elektronické přihlášky, kterou najdete níže.

Na tomto místě si můžete stáhnout všechny potřebné formuláře:

Formuláře jsou k dispozici také v kostele nebo na faře.

Lékařské potvrzení, prohlášení rodičů i platbu za pobyt budeme vybírat až při nástupu dětí do autobusu.

Elektronická přihláška

  Jméno a příjmení dítěte

  Rodné číslo

  Zdravotní pojišťovna

  Adresa trvalého bydliště

  PSČ

  Zákonný zástupce

  Telefon

  E-mail

  Doprava autobusem z

  Místo na táboře je rezervováno obdržením přihlášky a zaplacením celé platby. Veškeré informace k přihlášení a platbě jsou uvedené v instrukcích výše. Odesláním stvrzuji platnost výše uvedených údajů a zároveň se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, instrukce pro přihlášení, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském táboře. Souhlasím s tím, aby pořadatel zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté jemu v souvislosti s přihlášením na letní tábor. Zároveň dávám souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci tábora.

  Souhlasím s výše uvedeným