Základní informace

Vítejte na webových stránkách farnosti Valeč. Najdete zde všechny podstatné informace o životě v naší farnosti, pořad bohoslužeb, kalendář nadcházejících akcí a důležité kontakty.

Do oblasti farnosti Valeč spadá 5 obcí – Dolní Vilémovice, Chroustov, Plešice, Třebenice a Valeč. Farní kostel Povýšení sv. Kříže se nachází ve Valči. Tam probíhají bohoslužby pravidelně. V Dolních Vilémovicích je pak kaple sv. Floriána, kde jsou mše jednou měsíčně. V ostatních kaplích pravidelné bohoslužby nejsou. V Chroustově je kaple Narození Panny Marie, v Plešicích kaple Panny Marie Bolestné a v Třebenicích kaple sv. Cyrila a Metoděje.

PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ ADORACE VE VALČI

Každý pátek od 16.30 hod. do 17.55 hod. v letním čase a od 16.00 hod. do 16.55 hod. v zimním čase
je v kostele možnost adorace před Nejsvětější svátostí.

V 17.30 hod (16.30 hod. v zimním období) začíná modlitba růžence.

Na první pátky je po mši svaté krátký výstav a litanie.

Každý první pátek je od 17.00 hod. v letním období
a od 16.00 hod. v zimním období
možnost přistoupit ke svátosti smíření.