Základní informace

 

SOUČASNÁ OPATŘENÍ

Zatím stále platí  platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Valče to i s kůrem, oratoří a sakristií dělá cca 15 věřících. Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Rovněž platí zákaz hromadného zpěvu. Přednost účasti na bohoslužbách mají ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.

V rámci větší spravedlnosti budou na Velikonoce všichni farníci, kteří se za normálních podmínek pravidelně účastní bohoslužeb, rozděleni do skupin. V ohláškách pak bude u každé mše svaté i velké písmeno či písmena abecedy. Kdykoliv pak v ohláškách uvidítě písmeno vaší skupiny, je to znamení, že můžete přijít na mši svatou. Toto rozdělení se týká Velikonoc a následujícíh nedělí či slavností.  Ve všední den to bude jinak.

U svateb a pohřbů je  povolena účast  15 osob.

Pro věřící brněnské diecéze platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Je možné a doporučené sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe, které je vysílají každý den).

Mše svaté můžete sledovat i online přes tento odkaz MseOnline.cz

Autobus na nedělní bohoslužby bude jezdit až po zrušení omezení.

Odkaz na opatření  zde

Mimořádné opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 zde

 

 

Vítejte na webových stránkách farnosti Valeč. Najdete zde všechny podstatné informace o životě v naší farnosti, pořad bohoslužeb, kalendář nadcházejících akcí a důležité kontakty.

Do oblasti farnosti Valeč spadá 5 obcí – Dolní Vilémovice, Chroustov, Plešice, Třebenice a Valeč. Farní kostel Povýšení sv. Kříže se nachází ve Valči. Tam probíhají bohoslužby pravidelně. V Dolních Vilémovicích je pak kaple sv. Floriána, kde jsou mše jednou měsíčně. V ostatních kaplích pravidelné bohoslužby nejsou. V Chroustově je kaple Narození Panny Marie, v Plešicích kaple Panny Marie Bolestné a v Třebenicích kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Adorace-Valeč-1.jpg.
Pro aktuální stav sledujte sekci ohlášky ke stažení