Základní informace

 


ZMĚNA OPATŘENÍ OD 21. BŘEZNA 2021

Od pondělí 22. března opět  platí, že je na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 10% míst k sezení. V případě Lipníku to i s kůrem a sakristií dělá maximálně 15 věřících. Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci. Přednost účasti na bohoslužbách mají ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena.

U svateb a pohřbů je i nadále  povolena účast  15 osob. 

Pro věřící brněnské diecéze platí dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Je možné a doporučené sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas a Televize Noe, které je vysílají každý den).

Mše svaté můžete sledovat i online přes tento odkaz MseOnline.cz

Odkaz na opatření  zde

Mimořádné opatření vlády ze dne 26. 2. 2021 zde

 

Vítejte na webových stránkách farnosti Lipník. Najdete zde všechny podstatné informace o životě v naší farnosti, pořad bohoslužeb, kalendář nadcházejících akcí a důležité kontakty.

Do oblasti farnosti Lipník spadají 4 obce – Klučov, Lipník, Ostašov a Petrůvky. Farní kostel sv. Jana Křtitele, ve kterém probíhají pravidelné bohoslužby, se nachází v Lipníku.